آرشیو دسته ها: گزارشات

گام اول همگرایی، گزارش جلسه اول

فعالان عرصه نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز کشور همیشه به دنبال بهانه‌ای گردهمایی‌های دوستانه هستند، خواه جشن جلسه دویست لاگ تهران، خواه جشن انتشار اوبونتو، خواه کنفرانس پایتون باشد یا گردهمایی بزرگ زنجان. این‌بار به دعوت چندی از فعالان لاگ تهران، این جمع دوستانه و صمیمی دور هم جمع شدند تا