آرشیو دسته ها: اخبار

فراخوان شناسایی و عضویت گروه‌های کاربری مرتبط با نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز در دبیرخانه

به اطلاع می‌رساند که طبق مصوبه انجام شده در جلسه نخست این دبیرخانه مقرر گردید که شورای موقت دبیرخانه موظف به شناسایی و به عضویت در آوردن سایر گروه‌های کاربری مرتبط با این حوزه می‌باشد تا پس از انجام این امر، در جلسه‌ای با حضور کلیه نمایندگان گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد