فراخوان شناسایی و عضویت گروه‌های کاربری مرتبط با نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز در دبیرخانه

به اطلاع می‌رساند که طبق مصوبه انجام شده در جلسه نخست این دبیرخانه مقرر گردید که شورای موقت دبیرخانه موظف به شناسایی و به عضویت در آوردن سایر گروه‌های کاربری مرتبط با این حوزه می‌باشد تا پس از انجام این امر، در جلسه‌ای با حضور کلیه نمایندگان گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز سراسر کشور اقدام به تشکیل شورای اجرایی رسمی (‌برای دوره‌ای یک‌ساله) از بین این نمایندگان گردد.

لذا از کلیه گروه‌های کاربری مرتبط درخواست می‌گردد که طبق شرایطی که در ذیل اعلام می‌گردد، درخواست عضویت خود را که شامل اطلاعات

 1.  نام گروه کاربری
 2.  آدرس رسمی وب‌سایت اطلاع‌رسانی همگانی گروه
 3.  آدرس صفحه‌ای که نماینده (نمایندگان) گروه معرفی گردیده باشند
 4.  شماره تماس و ایمیل نماینده (نمایندگان) گروه
 5.  زمان تاسیس و تعداد اعضای گروه

می‌باشد را حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۹ به آدرس ایمیل submit [AT] IranFSC.org ارسال نمایند. (گروه‌های کاربری در هر زمانی – حتی پس از تاریخ اعلام شده – می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی و تایید / عدم تایید عضویت آن‌ها در این دبیرخانه را ارسال نمایند، اما گروه‌هایی که تا تاریخ اعلام شده درخواست خود را ارسال نمایند در جلسه‌ای که جهت رای‌گیری برای ایجاد شورای اجرایی رسمی ۹۵-۹۴ برگزار می‌گردد حضور پیدا خواهند کرد).

شرایط گروه‌های کاربری:

 1.  تنها گروه‌های کاربری مرتبط با نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز حق عضویت در این دبیرخانه را دارند و به صورت مشخص اشخصاص و وب‌سایت‌ها مجاز به عضویت در این دبیرخانه نمی‌باشند. لازم به ذکر است که انجمن‌های گفتگو (فروم‌ها) جزو گروه‌های کاربری محسوب شوند.
 2.  گروه‌ها و جوامع کاربری بایستی دارای حداقل ۱۰ جلسه برگزار شده، ۱۰ عضو فعال و زمان تاسیس یک ساله باشند.
  (گروه‌ها و جوامعی که بنا به شرایطی خاص دارای شرایط اعلام شده نمی‌باشند اما خود را عضوی از جوامع کاربری قلمداد می‌کنند، می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند)
 3. انجمن‌های گفتگو (فروم‌ها) بایستی دارای سابقه یک ساله از شروع فعالیت‌ها و دارای حداقل ۵۰ عضو حقیقی و فعال باشند.
 4.  گروه‌ها و جوامع کاربری بایستی دارای سیستم اطلاع‌رسانی و عضویت همگانی بوده و منوط به افراد خاصی نباشد.
 5.  نماینده (نمایندگان) آن جامعه کاربری بایستی در صفحه‌ای در سایت رسمی آن گروه معرفی گردیده باشند. لازم به ذکر است نحوه انتخاب نماینده (نمایندگان) ارتباطی با دبیرخانه ندارد و گروه‌های کاربری در نحوه انجام آن می‌توانند به صورت آزادانه عمل نمایند.