عضویت

کلیه گروه‌های کاربری مرتبط می‌توانند درخواست عضویت خود را که شامل اطلاعاتی از قبیل

 1.  نام گروه کاربری
 2.  آدرس رسمی وب‌سایت اطلاع‌رسانی همگانی گروه
 3.  آدرس صفحه‌ای که نماینده (نمایندگان) گروه معرفی گردیده باشند
 4.  شماره تماس و ایمیل نماینده (نمایندگان) گروه
 5.  زمان تاسیس و تعداد اعضای گروه

می‌باشد به آدرس ایمیل submit [AT] IranFSC.org ارسال نمایند.

شرایط گروه‌های کاربری:

 1.  تنها گروه‌های کاربری مرتبط با نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز حق عضویت در این دبیرخانه را دارند و به صورت مشخص اشخصاص و وب‌سایت‌ها مجاز به عضویت در این دبیرخانه نمی‌باشند. لازم به ذکر است که انجمن‌های گفتگو (فروم‌ها) جزو گروه‌های کاربری محسوب شوند.
 2.  گروه‌ها و جوامع کاربری بایستی دارای حداقل ۱۰ جلسه برگزار شده، ۱۰ عضو فعال و زمان تاسیس یک ساله باشند.
  (گروه‌ها و جوامعی که بنا به شرایطی خاص دارای شرایط اعلام شده نمی‌باشند اما خود را عضوی از جوامع کاربری قلمداد می‌کنند، می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند)
 3. انجمن‌های گفتگو (فروم‌ها) بایستی دارای سابقه یک ساله از شروع فعالیت‌ها و دارای حداقل ۵۰ عضو حقیقی و فعال باشند.
 4.  گروه‌ها و جوامع کاربری بایستی دارای سیستم اطلاع‌رسانی و عضویت همگانی بوده و منوط به افراد خاصی نباشد.
 5.  نماینده (نمایندگان) آن جامعه کاربری بایستی در صفحه‌ای در سایت رسمی آن گروه معرفی گردیده باشند. لازم به ذکر است نحوه انتخاب نماینده (نمایندگان) ارتباطی با دبیرخانه ندارد و گروه‌های کاربری در نحوه انجام آن می‌توانند به صورت آزادانه عمل نمایند.