درباره ما

اولین گردهمایی دبیرخانه گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز سراسر ایران در نوزدهم اسفند نود و سه برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از گروه‌های کاربری نرم‌افزار‌های آزاد / متن باز سراسر کشور و فعالین این حوزه، حضور به هم رسانیده و برای فعالیت‌های سال آینده خود برنامه‌ریزی کردند.
حاضرین در این جلسه در مورد اهمیت بکارگیری و ترویج درست نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و معرفی صحیح فرهنگ آن در سطح کشور تبادل نظر کردند و به مشکلات فعلی این گروه‌ها برای تعامل با دیگر بخش‌های جامعه بویژه بخش خصوصی و دولت اشاره کردند. این جلسه دستاوردهایی نیز در بر داشت که از آن جمله می‌توان به ایجاد «دبیرخانه گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد و متن باز» به عنوان دبیرخانه‌ای دائمی با ماهیت غیردولتی اشاره نمود که شامل نمایندگان همه گروه‌های کاربری نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز در کشور است.

در این جلسه آقایان عباس اسماعیلی، بهنام توکلی و دانیال بهزادی با رای حاضرین به عنوان هیأت اجرایی موقت تعیین شدند تا روند ایجاد این دبیرخانه را پی‌گیری نمایند. در این‌ بین آقای بهنام توکلی به اتفاق آرا به عنوان دبیر این هیأت انتخاب گردید. این هیأت نگارش پیش‌نویس اساسنامه، قوانین داخلی و راه‌اندازی پایگاه وب دبیرخانه را پیگیری کرده و گزارش عملکرد خود را در جلسه فروردین ماه ارائه خواهند نمود.

از اهداف تشکیل این دبیرخانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد ساختاری منظم جهت هماهنگی فعالیت گروه‌های کاربری و فعالین این حوزه
  • پشتیبانی از فعالیت‌های مربوط به گسترش فرهنگ آزادی نرم‌افزار و اجتماعات کاربری
  • فراهم کردن موجودیتی از سوی جامعه‌ی کاربری برای ارتباط با دولت و بخش خصوصی